Review : พาเที่ยวเมืองฟุกุชิมะ ญี่ปุ่นช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ดัวยตัวเอง

fCover23

สวัสดีครับ วันนี้จะมาพาทุกคนไปเที่ยวที่เมืองฟุกุชิมะ (Fukushima) ประเทศญี่ปุ่น กันครับ ผมเ…

Read More

Tokyo!! รวมวิธีการเดินทาง จากสนามบินโตเกียวนาริตะ เข้าเมือง ด้วยตัวเองได้ง่ายๆ

Access_final (Large)

วิธีการเดินทางจากสนามบินนาริตะ เข้าเมืองโตเกียว และ แนะนำโรงแรมใกล้สนามบินที่มีรถรับส่ง ช่…

Read More